Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor gällande ditt nya boende eller du kanske rent utav är intresserad av att köpa?

Pär Adolfsson

Telefon: 076-838 48 63
Mail: par.adolfsson@boutveckling.se

Adress: Nordisk Boutveckling AB
Box 2023
650 02 Karlstad